bài THUỐC >>BÀI THUỐC TÂM ĐẮC CHỮA CẢM MẠO

           1. Hòa vinh dưỡng vệ tán tà phương gia giảm

           2.Điều khí thư uất phương gia giảm

           3.Kinh phòng bại độc tán gia giảm 

           4.Bài thuốc kinh nghiệm chữa cảm mạo 

           5.Lương huyết tán tà phương gia giảm