BÀI tHUỐC
>>BỆNH hệ tuần hoàn

           1. Long đởm tả can thang gia giảm
           2. Trần can tức phong thang gia giảm
           3. Bài thuốc kinh nghiệm chữa tăng