bài THUỐC >>BÀI THUỐC CHỮA BỆNH HỆ THỐNG VẬN ĐỘNG

          1. Độc hoạt tang ký sinh gia giảm
          2. Đại hoạt lạc đan gia giảm