bài tHUỐC >>BỆNH HÔ HẤP

           1. Nhâm sâm dưỡng vinh thang gia giảm
           2. Nhị trần thang gia giảm
           3. Khái huyết phương gia giảm
           4. Xạ can ma hoàng thang gia giảm
           5. Ma hạnh thạch cam thang gia giảm
           6. Bài thuốc kinh nghiệm chữa hen phế quản (suyễn tức)
           7. Kim qũi thận khí hoàn gia giảm
           8. Bổ phế thang gia giảm
           9. Sâm giả trấn khí thang gia giảm
           10. Sâm phụ thang hợp tứ vật đào hồng gia giảm