bài THUỐC >>BÀI THUỐC CHỮA BỆNH RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA
          1. Tiêu khát phương gia giảm
          2. Bài thuốc kinh nghiệm chữa đái tháo đường