BÀI tHUỐC
>>BỆNH tiêu hóa
           1. Nhân trần thang gia giảm
           2. Nhân trần truật phụ thang gia giảm
           3. Cách hạ tục vĩ thang gian giảm
           4. Thược dược thang gia giảm
           5. Cát căn cầm liên thang gia giảm
           6. Bài thuốc kinh nghiệm (chữa chứng lỵ)
           7. Hoàng liên thang gia giảm
           8. Dưỡng tạng thang gia giảm
           9. Hoắc hương chính khí tán gia giảm
           10. Bảo hòa hoàn gia giảm
           11. Tứ nghịch tán gia vị.
           12. Mạch môn đông thang gia vị
           13. Lý trung thang gia vị
           14. Thất tiêu tán gia vị
           15. Bài thuốc kinh nghiệm (chữa viêm loét dạ dày - tá tràng)
           16. Bài thuốc kinh nghiệm (chữa viêm loét dạ dày - tá tràng) 2
           17. Thống tả yếu phương hợp tả kim hoàn gia giảm
           18. Tứ thần hoàn gia giảm