BÀI tHUỐC
>>Xơ gan cổ chướng

1. Tứ nghịch tán hợp nhân trần ngũ linh tán gia vị
2. Miết giáp tiễn gia vị
3. Thực tỳ tẩm gia vị.
4. Tế sinh thận khí hoàn gia giảm