Copy khung này sửa đổi nọi dung

 

Các bài thuốc gia truyền rất đáng quý, có ý nghĩa thiết thực trong đời sống người dân, rất cần được tập hợp, bảo vệ để tránh thất thoát...