GIỚI THIỆU VỀ WEBSITE

                Trong những nǎm qua thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng, Nhà nước: Kế thừa, phát huy những kinh nghiệm tốt của y học cổ truyền dân tộc, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại chúng ta đã thu được nhiều thành tựu. Những thành tựu của y học cổ truyền đã góp phần đắc lực trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đã trở thành bộ phận hợp thành không thể thiếu được của ngành y tế trong sự nghiệp xây dựng đất nước và nâng cao vị thế y học Việt nam trên thế giới.
                Trong những năm gần đây, việc thừa kế, bảo tồn, phát huy (ứng dụng) YDCT còn hạn chế, đơn lẻ, nặng về hình thức, công tác này ở bệnh viện YHCT Thái bình cũng chỉ dừng lại ở mức độ đánh giá tác dụng của một số bài thuốc cổ phương, một số phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc…
Thực trạng hiện nay trong cộng đồng tồn tại rất nhiều bài thuốc, vị thuốc, phương pháp chữa bệnh, còn chưa được làm rõ, thậm chí có những phương pháp chữa bệnh còn mang nặng màu sắc huyền bí, duy tâm, việc bào chế, xử dụng các vị thuốc có nguồn gốc thực vật, động vật, khoáng vật trong dân còn thiếu hiểu biết, tùy tiện, không có cơ sở về lý, pháp, phương dược, nhiều vị thuốc có độc tính cao... do vậy không hiếm trường hợp đã gây ra những tai biến nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người dân. [18]
                Việc thừa kế những bài thuốc, kinh nghiệm chữa bệnh là rất cần nhưng thừa kế như thế nào. Trong thư gửi cán bộ nhành Y (27/2/1955), Bác Hồ đã chỉ ra rằng “…Y học hiện đại cũng như Y học cổ truyền dân tộc đều có cái hay, cái dở… Nếu chúng ta biết loại bỏ cái dở phối hợp cái hay của y học hiện đại và y học cổ truyền dân tộc thì sẽ tăng cường được khả năng phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân…” [3]cho tới nay vẫn còn nguyên giá trị, và là điều cơ bản trong chiến lược và sách lược, là định hướng của ngành y tế đối với việc bảo tồn, phát triển chuyên ngành YHCT. Do vậy song song với việc đánh giá hiệu quả của các bài thuốc, những kinh nghiệm chữa bệnh… thì việc sưu tầm, chọn lọc, là rất quan trọng trong công tác thừa kế.
                Cách thức tuyên truyền, chuyển tải, ứng dụng những kiến thức về YHCT tới cộng đồng thực chất còn hạn chế, người dân còn thiếu hiểu biết về YDCT, chưa có cơ sở tin tưởng để tham khảo ứng dụng. Ngày nay với sự phát triển không ngừng của Y Dược hiện đại cùng với sự tiện dụng của nó, các thuốc tân dược được người dân xử dụng tràn lan bất chấp tác dụng không mong muốn – đây cũng là thách thức của YHCT và là một trong những lý do mà tỷ lệ người dân đến khám và xử dụng thuốc YHCT còn thấp chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của YHCT. [17]
                Hiện nay trong các tài liệu của các lương y giàu kinh nghiệm, có trình độ lý luận, có thực tế lâm sàng qua nhiều năm tâm đắc, đã tập hợp, biên soạn thành tài liệu lưu truyền lại cho đời sau tham khảo ứng dụng – đây là một trong những vấn đề đặt ra cho công tác thừa kế, nếu chúng ta không chú trọng kế thừa, bảo tồn thì nguy cơ thất thoát những tri thức và kinh nghiệm của cha ông và những người đi trước là rất lớn… về vấn đề này Chỉ thị 24 cũng đã nêu “…Cần có chính sách đặc thù trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để các lương y chuyển giao những bài thuốc hay, cây thuốc quý và những kinh nghiệm phòng, chữa bệnh bằng đông y, khuyến khích truyền nghề cho thế hệ sau… ”. [4]
                Tuy nhiên để chuyển tải những kiến thức và kinh nghiệm đến với người dân trong cộng đồng làm cơ sở để tham khảo ứng dụng, thực tế cũng còn là một thách thức vì trình độ và quan niệm, nhận thức mọi vấn đề về YHCT của cộng đồng còn rất hạn chế, người dân không thể tiếp thu trực tiếp các lý luận, kinh nghiệm…để áp dụng theo mong muốn được – đây là vấn đề đặt ra cho công tác biên soạn, hướng dẫn để mọi đối tượng trong cộng đồng dễ dàng tiếp thu tham khảo, ứng dụng.
                Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ (4.0), với sự phát triển không ngừng của công nghệ số hóa, tin học đã len lỏi và thay thế vào hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày của mọi người dân trong cộng đồng(thế giới phẳng), việc tiếp nhận thông tin qua công nghệ số là hết sức thuận lợi, dễ dàng và tiện lợi… để có được những bài thuốc tin tưởng, có cơ sở để tham khảo ứng dụng là điều mà mọi người dân đều mong muốn.

                Do vậy nghiên cứu sưu tầm, chọn lọc, bảo tồn,  ứng dụng những bài thuốc YHCT để giải quyết những bệnh thông thường trong cộng đồng tiện lợi và hiệu quả là việc làm hết sức cần thiết nó có ý nghĩa thiết thực đối với mọi người dân phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và chính phủ trong sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân nói chung và cho nhân dân Thái bình nói riêng, việc kế thừa, bảo tồn, phát huy vốn YHCT góp phần làm phong phú thêm kho tàng kiến thức về chuyên ngành YHCT, làm cơ sở phối kết hợp với YHHĐ, với mục tiêu “…Y học phải mang tính khoa học, dân tộc và đại chúng”.[1]